Kaynakça : Çanakçıoğlu, M . (2019). Yalın Düşünce Felsefesinde İsrafla Mücadele Araçları . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (3) , 270-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ssrj/issue/47195/611491

Yazar: Mustafa ÇANAKÇIOĞLU (Primary Author)
Üniversite :Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi, Muhasebe Ve Finans Yönetimi Bölümü
Ülke: Türkiye