Diğer hizmetlerden farklı olarak grup halinde verilmemekte, hizmet alan işletmeye göre tasarlanmaktadır. Bu uygulamada Model Fabrika, bir dönüşüm projesinin ( örneğin yalın dönüşüm) veya ürün geliştirme projesinin yetkinlik geliştirme ve/veya problem çözüm alanı olarak kullanılır. Bunun yanında akademisyenler tarafından sanayi ile iş birliği içerisinde yapılan projeler bu kapsamda ele alınabilir. Proje bazlı uygulamaların etki düzeyi oldukça yüksektir.

Diktaş - Proje
Serdar Plastik Proje
Aso Model Fabrika - Proje

Özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelere hiçbir yeni yatırım yapmadan hatta daha az kaynak kullanarak sadece Yalın Üretim bakış açısıyla verimliliklerini nasıl artıracaklarını deneyimleterek gösteren Model Fabrika, klasik danışmanlık hizmetlerine göre çok daha düşük bütçelerle ve kolay ölçeklenebilir metotlarıyla işletmelerin kendi Yalın Uzmanlarını da yetiştirmeye olanak sağlamaktadır. ASO Model Fabrika aynı zamanda Sanayi 4.0 uygulamalarıyla ilgili firmalara temel eğitimler verip onları bilinçlendirecek bir yönlendirici merkez olma misyonuyla dijital dönüşüm altyapı çalışmalarına devam etmektedir.