Model Fabrika Konsepti

Üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması Türkiye’nin uzun süredir önemli kalkınma gündemlerinden biri olmuştur. İlki Ankara’da hayata geçirilmiş olan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri - Model Fabrikalar, bu alanda geliştirilen politikalara katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.  Merkezlerde hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi amaçlanmaktadır. Merkezler; verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm vb. konularda işletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmayı amaçlar.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinde, yaklaşık olarak %65 uygulamalı, %35 kuramsal eğitimden oluşacak şekilde, en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programları benimsenmektedir. Bu sayede katılımcılara, uygulama senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme fırsatı sunulmaktadır. Merkezlerin en önemli faaliyet alanları arasında Öğren – Dönüş Programları kapsamında firmalarda 4 ay süren yerinde danışmanlık programları, geniş veya daha özelleşmiş kitleye hitap eden farkındalık seminerleri, farklı modüller altında toplanan onlarca üretim başlığından oluşan bütünleşik bir müfredatın parça parça da sunulduğu irili ufaklı kısa danışmanlık ve eğitim programları sayılabilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversite – sanayi işbirliğine çeşitli programlar ve işbirliği stratejileri ile katkı sağlamak da Merkezlerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu faaliyetler neticesinde, sadece firma çalışanlarının değil firma sahiplerinin de düşünce yapısını değiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım geliştirilmektedir.

Kelime Bulutu - Aso Model Fabrika
Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika

Ankara Model Fabrika

Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi 2018’in ilk yarısından kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Resmi açılışı Aralık 2018’de gerçekleştirilmiştir. Tüm makine ve montaj hattının kurulumu ile ekibin istihdamı 2018’in ilk yarısında tamamlanmıştır. Kasım 2018’de, Eğiticilerin eğitimi tamamlanmış ve o zamandan bu yana yaklaşık 150 şirketten 200’ün üzerinde katılımcıya fragman eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, dijital dönüşüm donanım ve yazılımlarının kurulumu Kasım 2018’de başlanmış olup halen devam etmektedir. Ayrıca Nisan 2019’da NG Kütahya Seramik Porselen A.Ş. ile ilk resmi danışmanlık hizmeti sözleşmesini imzalanmış olup, yaklaşık 2 ay süren eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.

Model Fabrikanın ana hizmet alanlarından biri olan Öğren-Dönüş Programı Mayıs 2019’da resmen başlatılmış, Aralık 2019’da tamamlanmıştır. Yüksek oranda verimlilik artışları elde etmeye yönelik 8 şirkete belirlenmiş pilot alanları kapsayacak şekilde danışmanlık verilmiş, başarı hikayeleri oluşturulmuştur. İlk iki ay tanı ve firma seçim faaliyetlerine ayrılmış ve sonunda bu program için 8 pilot şirket seçilerek 4 aylık dönemde yüksek oranda verimlilik artışlarına yönelik olarak danışmanlık sağlanmıştır. Bu pilot program boyunca, kamuyla paylaşılacak başarı öyküleri oluşturulması hedeflenmiştir. Sonuçlara ilişkin bir tanıtım filmi hazırlanmış olup sosyal platformlarda paylaşılmıştır. İlk pilot programında elde edilen başarının ardından, Şubat 2020’de 6 şirketin katılımıyla ikinci Öğren-Dönüş programına başlanmıştır.

Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi; Türkiye’nin farklı illerinde kurulmakta olan Model Fabrikaların kurulumu aşamasında verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanında da faaliyet gösterilmekte olup Ocak 2020’de Konya Model Fabrika ile bu kapsamda bir sözleşme imzalanmıştır. Eğiticilerin Eğitimi Şubat 2020’de bitirilmiş olup, Mart ayında da Konya Model Fabrika ekibiyle birlikte Konya firmalarına yönelik Öğren -Dönüş Programı’na başlanmıştır.

Sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi tüzel kişiliği oluşturulmuş ve 8 Ekim 2019 tarihinde resmi olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Tüzel kişiliğini alan ASO Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika İktisadi İşletmesi, 30 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Proje himayesinden çıkarılmıştır.