Model Fabrika’ların öncelikli hedefi, olabildiğince sektör bağımsız olarak, öncelikle imalat sanayi işletmelerinde örnek imalat hattı/hatları oluşturmak suretiyle sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerde verimlilik artırıcı teknikleri uygulayarak, işletmelerde yalın felsefeye dayalı verimlilik ve dijital dönüşümün sağlanarak, rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinde öğretim sistemi yap-öğren tekniğine dayanırken, danışmanlık hizmetinin verilmesinde öğren-dönüş tekniği tercih edilmektedir. Bu doğrultuda kurulumu yapılan imalat hatlarında farklı kullanım örnekleri (use-case) oluşturulmakta, kullanım gereksinimleri ve/veya tercihleri doğrultusunda oluşturulan örnekler üzerinden öğrenim sağlanırken, aynı zamanda bu tekniklerle edinilecek kazanımları hayata geçirmek için işletmelere özel tahsis edilmiş deneyimli danışmanlar katılımıyla yol gösterici olmaya gayret edilmektedir.

Temel hedefler doğrultusunda oluşturulan “Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi” iki farklı imalat hattında, çeşitli senaryolar oluşturmak sureti ile imalat sektöründeki başta KOBİ’ler olmak üzere bütün imalat sektörlerine hizmet sunabilecek bir yapıda, olabildiğince sektör bağımsız örnekler teşkil edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

2016 yılında bir uluslararası danışmanlık kuruluşu tarafından Türkiye ölçeğinde yapılan etüt çalışması uyarınca; Ulusal ve Bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulacak olan Model Fabrikaların, Dünyada kurulu bulunan örnekleri de ele alınarak temelde beş temel eğitim ve danışmanlık bileşeni doğrultusunda planlanması öngörülmüştür. Bunlar;

  • İşletmelerde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yalın üretim tekniklerinin uygulanması ile verimlilik artışının sağlanması,
  • Üretim ve montaj hatlarının dijitalleşmesi,
  • Yüksek Teknoloji İmalat Hattının Kurulumu (Sanayi 4.0 Yolculuğu)
  • Sanayi 4.0 Uygulaması
  • Yeni Ürün Geliştirme şeklinde sıralanabilir.