2019’un ikinci yarısında resmi olarak başlatılan 1. Öğren-Dönüş Pilot Uygulamasıyla, birbirinden farklı sektörlerden 8 katılımcı firmaya, kendi sahalarında seçilen pilot bir bölgede herhangi yeni yatırım yapmadan Yalın Dönüşümün sağlanabileceği gösterilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Her firmadan iki dönüşüm liderinin projeye dahil olması ve şirketlerin üst yönetimi seviyesinde de farkındalık oluşturulması yoluyla ilerletilen programda dönüşümün en önemli kriteri olarak üst yönetimin değişime gösterdiği istek ve kararlılık ile değişim liderlerinin projeye olan inancı ve özverileri olduğu belirlenmiştir. Değişim liderleri, program boyunca öğrendikleri yalın üretim metodlarının fabrikalarının geneline yayılmasına öncülük etmektedir.

Katılımcı firmalar döküm; buzdolabı imalatı; transformatör ve izolatör üretimi; bina, otoyol, tünel aydınlatma ürünleri üretimi; araç üstü ekipman üretimi; boya ve yapı kimyasalı üretimi; ulaşım araçları ve iş makinaları için cam üretimi; plastik parça tasarımı, enjeksiyon ve kalıp üretimi gibi sektörlere yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Firmaların kazanımları genel olarak çevrim sürelerinde azalma, operatör başına üretilen ürün metrajında artış, alan tasarrufu, üretilen ürün başına harcanan adam saatte azalma, günlük üretim adedindeki artış, yeniden işleme süresinde azalma, fazla mesai oranında beklenen azalma, günlük üretimde ve operatör başına üretkenlikte artış, ürün başı maliyetlerde azalma, toplam ekipman verimliliği artışı gibi performans göstergeleri açısından incelenmiştir.

Faaliyet alanlarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle verimlilik artışının ölçüldüğü göstergelerde de önemli farklılıklar görülmektedir. Buna ek olarak daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere firmaların olgunluk seviyelerindeki değişkenlik de verimlilik artışı kazanımlarındaki farklılıkları önemli ölçüde açıklamaktadır. Yalın ve dijital alanında olgunluk seviyesi düşük olan şirketlerin pilot alanlarında %90’lara varan verimlilik artışı sağlanmıştır. İş gücünde ve malzemede %50 verimlilik artışı bazı firmalarda %140’lara kadar çıktığı görülmüştür. Programın maliyeti haricinde firmalara ilave bir yatırım maliyeti çıkmadığı ve program maliyetinin de ortalama 3-4 ay gibi sürelerde kendini geri ödediği firmalar tarafından raporlanmıştır. Yatırımı geri kazanma sürelerinin 1,5 ay ile 12 ay arasında değiştiği gözlenmiştir. Bunlara ek olarak firma personellerinin algı değişimleri, memnuniyetleri, kurumsal aidiyetleri konularında da kayda değer ilerlemeler sağlandığı bildirilmiştir. En önemli kazançlar arasında ise, şirket kültüründeki dönüşüm ve yalın üretim ilkelerini şirket geneline yaymak adına oluşan farkındalık artışı göze çarpmaktadır.